بازدید معاونت وزارت راه،مسکن و شهرسازی از مجتمع فرآورده های بتن سبک شرکت لیکا

جناب آقای دکتر شکرچی زاده معاون محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات وزارت راه،مسکن و شهرسازی به همراه مدیران و هیئت علمی مرکز، با حضور در کارخانه شرکت لیکا در مورخ ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ ضمن بازدید از مجتمع و آشنائی با تولیدات متنوع این مجموعه، از خط سوم تولید سبکدانه لیکا و خط سوم…

راهنمای اطلاعات فنی لیكا

راهنمای اطلاعات فنی لیكا مجموعه ای بی نظیر از اطلاعات كاربردی برای مصرف كنندگان بخش ساختمانی است كه نمونه ان در سایر تولیدات مصالح ساختمانی موجود نمی باشد. این راهنما شامل ٥ بخش اصلی است. در قسمت ابتدائی ان استانداردهای مرجع ایرانی و بین المللی در مورد مصالح استاندارد شامل سبكدانه مصرفی در بلوكهای سیمانی…

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی در روز یکشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی انجمن واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، شماره ۱۸۵، طبقه سوم تشکیل گردید. به موجب دستور جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر: ۱-     انتخاب هیأت بازرسان: آقایان مهندس شهرام جلالی، حمیدرضا مدرس…

مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی در روز یکشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی انجمن واقع در تهران، خیابان دکتر بهشتی، شماره ۱۸۵، طبقه سوم تشکیل گردید. به موجب دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر: ۱-    تغییر برخی از مفاد اساسنامه: الحاق موضوع معرفی شخص حقیقی به عنوان نماینده…