برخی از کاربرد های لیکا

null

لیکا در کشاورزی

کاربرد های لیکا در کشاورزی

null

لیکا در زیرساخت ها

کاربرد های لیکا در زیر ساخت ها

null

لیکا در ساختمان

کاربرد های لیکا در ساختمان

لیکا در محیط زیست

زمین بدون دخالت بشر درحال تعادل است. این تعادل به جز در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه، ‌مانند آتشفشان‌ها و یا سیلاب‌های عظیم حفظ می‌شود. آثار و عواقب غیر مترقبه در مقیاس زمانی عمر زمین بسیار کوتاه است و معمولاً بلافاصله بعد از بروز این گونه حوادث زمین واکنش تعادلی نشان می‌دهد. اما تغییراتی که بشر در زمین ایجاد می‌کند حوادث دائمی یا عواقب طولانی است به طور مثال بشر در تولید چوب مورد نیاز زندگی نوین خود، در مدت کوتاهی جنگلی را که در طول هزاران سال تکوین یافته است، نابود می‌کند. دراین حالت عناصر طبیعت قادر به ایجاد سریع تعادل نخواهند بود. هدف از حفاظت از محیط زیست ایجاد تمهیداتی است که بشر بتواند بقای حیات نوین خود را با کمترین میزان خسارت به محیط زیست تأمین نماید ادامه

انتشارات لیکا

محصولات برتر لیکا

اطلاعیه های مهم