دنیای کسب‌ و کار مدرن ، محیطی پویا و رقابتی است. دستیابی به اهداف و ارتقای مستمر در این فضا نیازمند مدیران و کارکنان زبده در همه‌ سطوح می باشد. سرمایه‌ های انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی های شرکت لیکا هستند.

واحد مدیریت

dr.namadmalian
دکتر نمدمالیان اصفهانی

مشاور مدیرعامل

rafat-khah
مهندس محمدحسن رفعت خواه

قائم مقام مدیر عامل

mousavi
مهندس سید مهدی موسوی

مدیریت کارخانه

Daei
مهندس حسین دائی

نماینده مدیریت

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۰۸

daei [at] leca.ir

واحد فروش

goodarzi
مهندس معین گودرزی

مدیر بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۱

goodarzi [at] leca.ir

karbasi
آزاده کرباسی

کارشناس بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۹

Azadeh [at] leca.ir

ardiyani
مهندس امیررضا اردیانیان

کارشناس فنی بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۵

Ardianyan [at] leca.ir

karimi
مهندس علیرضا کریمی تابش

کارشناس فنی بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۵

a.karimi [at] leca.ir

Yahyavi
مهرناز يحيوی

کارشناس بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۶

m.yahyavi [at] leca.ir

rad-sar
مهندس علیرضا رادسر

كارشناس بازاريابي و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۸

a.radsar [at] leca.ir

sedaghat-mortazavi
مهندس بابک صداقت مرتضوی

كارشناس بازاريابي و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۳
noori-motlagh
امین نوری مطلق

کارشناس فروش بین‌الملل

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۳۲

a.noori [at] leca.ir

sadeghi
حامد صادقی

کارمند بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۵

h.sadeghi [at] leca.ir

delshadi
نگین دلشادی

کارشناس بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۹

غزاله رضائی پویا
غزاله رضائی پویا

کارشناس بازاریابی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۵

نگار-تدین-e1713198607869
نگار تدین

کارشناس بازاریابی و فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۷

واحد حسابداری فروش

nasoori
سارا نصوری

کارشناس حسابداری فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۱

darbandi
پرشنگ غال دربندی

کارشناسی حسابداري فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۲

darbandi [at] leca.ir

واحد شکایات

Scan
بهاره نوری

کارشناس ثبت شکایات 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۱

noori [at] leca.ir

karimi
مهندس علیرضا کریمی تابش

مدیر واحد شکایات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۵

a.karimi [at] leca.ir

واحد تحویل کالا

karimi
مهندس علیرضا کریمی تابش

کارشناس تحویل محصول (دفتر مرکزی)

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۵

a.karimi [at] leca.ir

واحد تولید

واحد تولید کارگاه زاویه

واحد مخلوط های خشک آماده

واحد سبک دانه

واحد تولید

darvish
محمد درویش

سرپرست تولید کارگاه زاویه

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۰۹

parsian
مهندس حسن پارسیان

مدير توليد مخلوط هاي خشك آماده

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۹

hassan.parsian@leca.ir

Sadeghi sanj
مهندس علی صادقی سنج

مدير توليد سبکدانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۵

golnar-homayoon
مهندس گلنار همایون

کارشناس برنامه‌ریزی

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۰۶

homayoun@leca.ir

واحد کنترل کیفیت

mousavi
مهندس سید مهدی موسوی

مدیر آزمایشگاه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۲

واحد توسعه

tizhoosh
مهندس فرزاد یوسف تیزهوش

کارشناس نظارت واحد طرح توسعه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۶

واحد معدن

eshghabadi
مهندس مرتضی عشق آبادی

مدیر بهره برداری منابع

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۹

واحد فنی

atar
مهندس وحید عطار

مدیر فنی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۳

v.attar [at] leca.ir

soori
مهندس سعید سوری

سرپرست کارگاه ساخت

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۶

soleimani
مهندس علیرضا سلیمانی فخر

سرپرست مکانیک

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۴

واحد برق

doregard
مهندس حجت دوره گرد

مدیر برق

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۳۴

bagherpoor
مهندس علی اکبر باقرپور

کارشناس اتوماسیون صنعتی

 

واحد تدارکات

tohidi
رضا توحیدی

مدیریت تأمین و تدارکات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۲

واحد منابع انسانی

Scan
بهاره نوری

مدیر اداری و منابع انسانی 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۱

noori [at] leca.ir

afradi
مهندس رسول افرادی

سرپرست اداری و منابع انسانی کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۶

afradi [at] leca.ir

elham-rezaei
الهام رضایی

کارمند اداری و منابع انسانی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۱

e.rezaei [at] leca.ir

babaali
احمد باباعلی

کارشناس اداری کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۶۱

modaresi
حسین مدرسی فرد

کارشناس اداری کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۰

واحد مالی

fatemeh-sadeghi
فاطمه صادقی

  کارشناس خزانه  

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۹

f.sadeghi [at] leca.ir

AghamAli
عماد آقام علی

  کارشناس حسابداري مالی  

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۸

kamali
الهه کمالی

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۵

e.kamali [at] leca.ir

shirmohamadloo
فرشته شیرمحمدلو

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۷

shirmohammadloo [at] leca.ir

Abadiyan
لاله آبادیان

کارشناس حسابداری 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۲

zohreh rezaei pouya
زهره رضایی پویا

کارشناس حسابداری 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۵

kheradMand
زهرا خردمند

کارشناس حسابداری 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۹

moslemdoost
سعیده مسلم دوست

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۲۰

واحد انفورماتیک و فناوری اطلاعات

Amir-mirzakhani
امیرمحمد میرزاخانی

کارمند فناوری اطلاعات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۰

dashti
مهندس امیر دشتی

کارشناس فناوری اطلاعات 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۱

afradi
مهندس رسول افرادی

کارشناس فناوری اطلاعات

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۶

واحد انبار

adibi
مهندس مجتبی ادیبی

مدیر انبار (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۱۸

hosseini
مجید حسینی

کارمند انبار (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۱۷

واحد پیمانکاری حمل

ghamshelooei
امیر قمشلوئی شراهی

کارمند پیمانکاری حمل (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۲۰

aghayan
محسن آقایان

کارمند پیمانکاری حمل (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۲۰

واحد انتظامات

آقای قنبر شقاقی

سرپرست انتظامات

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۲

zareie
مسلم زارعی يام

سرشیفت انتظامات

ali-mohamadi
محمد علیمحمدی

سرشیفت انتظامات