سرمایه‌های انسانی و پشتوانه فنی شرکت لیکا

دنیای کسب‌ و کار مدرن ، محیطی پویا و رقابتی است. دستیابی به اهداف و ارتقای مستمر در این فضا به مدیران و کارکنان زبده در همه‌ سطوح نیاز دارد. سرمایه‌ های انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی های شرکت لیکا هستند.

واحد مدیریت

dr.namadmalian
دکتر نمدمالیان اصفهانی

قائم مقام مدیر عامل

rafatkhah
مهندس محمدحسن رفعت خواه

مدیریت کارخانه

daei
مهندس حسین دائی

نماینده مدیریت 

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۰۸

daei [at] leca.ir

واحد فروش

mohamadi
مهندس ماکان محمدی زیارانی

مدیریت فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۴

۰۹۱۲۳۲۶۰۸۵۱

m.mohamadi [at] leca.ir

nematolahi
دکتر رضا نعمت الهی

مدیریت طرح توسعه فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۴

۰۹۱۲۴۱۹۰۲۰۵

Nematolahi [at] leca.ir

parpai
دکتر محمد پرپائی

مشاور فنی فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۸

۰۹۱۲۳۸۶۷۹۴۷

Parpaei [at] leca.ir

ardiyani
مهندس امیررضا اردیانیان

کارشناس فنی فروش و بازاریابی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۵

۰۹۱۲۳۳۶۸۱۰۳

Ardianyan [at] leca.ir

ahad
مهندس کاوه احد

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۵

k.ahad [at] leca.ir

goodarzi
مهندس معین گودرزی

کارشناس فنی فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۱

۰۹۳۵۳۴۸۷۱۴۴

goodarzi [at] leca.ir

karimi
مهندس علیرضا کریمی تابش

کارشناس فنی فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۵

۰۹۱۲۴۱۴۸۱۳۰

a.karimi [at] leca.ir

karbasi
آزاده کرباسی

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۹

۰۹۱۲۲۲۸۵۸۱۶

Azadeh [at] leca.ir

ebadi
مهندس افشین عبادی

کارشناس بازرگانی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۳

ebadi [at] leca.ir

khankhaje
دکتر الناز خان خواجه

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۷

۰۹۳۶۲۲۴۱۹۹۷

elnaz [at] leca.ir

darbandi
پرشنگ غال دربندی

کارشناسی حسابداري فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۲

darbandi [at] leca.ir

واحد روابط عمومی

rezaei
آقای رهام رضایی

کارشناس روابط عمومی کارخانه لیکا

behnaz-noori
بهناز نوری

کارشناس روابط عمومی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۱

۰۹۱۲۰۷۱۴۷۹۹

b.noori [at] leca.ir

واحد شکایات

bahare-noori
بهاره نوری

واحد شکایات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۱

۰۹۱۲۶۸۸۸۱۳۷

noori [at] leca.ir

واحد تحویل کالا

dehkordi
مهندس مجید دهکردی

کارشناس تحویل محصول (دفتر مرکزی)

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۹

۰۹۱۲۳۷۹۰۹۹۸

f.dehkordi [at] leca.ir

صداقت-مرتضوی
مهندس بابک صداقت مرتضوی

کارشناس تحویل محصول (دفتر مرکزی)

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۳
darvish
محمد درویش

کارمند تحویل محصول (کارگاه زاویه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۰۹

واحد کنترل کیفیت

mousavi
مهندس سیدمهدی موسوی

مدیریت مهندسی و کیفیت

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۲

Mahdi.mousavi [at] leca.ir

darvish
محمد درویش

سرپرست تولید کارگاه زاویه

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۰۹

واحد تحقیق و توسعه

parsian
مهندس حسن پارسیان

مدير توليد مخلوط هاي خشك آماده

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۹

tizhoosh
مهندس فرزاد یوسف تیزهوش

کارشناس نظارت واحد طرح توسعه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۶

واحد معدن

eshghabadi
مهندس مرتضی عشق آبادی

مدیر بهره برداری منابع

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۹

واحد فنی

atar
مهندس وحید عطار

مدیر فنی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۳

v.attar [at] leca.ir

doregard
مهندس حجت دوره گرد

سرپرست برق

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۳۴

soori
مهندس سعید سوری

سرپرست کارگاه ساخت

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۶

soleimani
مهندس علیرضا سلیمانی فخر

سرپرست مکانیک

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۴

واحد تدارکات

tohidi
آقای رضا توحیدی

مدیریت تأمین و تدارکات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۲

واحد منابع انسانی

afradi
مهندس رسول افرادی

سرپرست اداری و منابع انسانی کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۶

afradi [at] leca.ir

bahare-noori
بهاره نوری

مدیر اداری و منابع انسانی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۱

noori [at] leca.ir

modaresi
حسین مدرسی فرد

کارشناس اداری کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۰

واحد مالی

alirezaei
بهاره علیرضایی

سرپرست حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۲

alirezaei [at] leca.ir

shirmohamadloo
فرشته شیرمحمدلو

کارشناس خزانه دار

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۷

shirmohammadloo [at] leca.ir

aghamali
عماد آقام علی

کارشناس حسابداري مالي

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۵

moslemdoost
سعیده مسلم دوست

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۲۰

واحد انفورماتیک و فناوری اطلاعات

dashti
مهندس امیر دشتی

کارشناس فناوری اطلاعات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۱

gharagozloo
مهندس پویا قراگوزلو

کارشناس فناوری اطلاعات

۰۲۱-۴۲۹۲۷

داخلی ۳۲۱ 

afradi
مهندس رسول افرادی

کارشناس فناوری اطلاعات

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۶

واحد پیمانکاری حمل

ghamshelooei
امیر قمشلوئی شراهی

کارمند پیمانکاری حمل (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۲۰

aghayan
محسن آقایان

کارمند پیمانکاری حمل (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۲۰

واحد انتظامات

آقای قنبر شقاقی

سرپرست انتظامات

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۲

سید علیرضا معصومی بنکی

سرشیفت انتظامات

محمد علیمحمدی

سرشیفت انتظامات