سرمایه‌های انسانی و پشتوانه فنی شرکت لیکا

دنیای کسب‌ و کار مدرن ، محیطی پویا و رقابتی است. دستیابی به اهداف و ارتقای مستمر در این فضا به مدیران و کارکنان زبده در همه‌ سطوح نیاز دارد. سرمایه‌ های انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی های شرکت لیکا هستند.

واحد مدیریت

dr.namadmalian
دکتر نمدمالیان اصفهانی

قائم مقام مدیر عامل

rafatkhah
مهندس محمدحسن رفعت خواه

مدیریت کارخانه

واحد فروش

mohamadi
مهندس ماکان محمدی زیارانی

مدیریت فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۴

۰۹۱۲۳۲۶۰۸۵۱

m.mohamadi [at] leca.ir

nematolahi
دکتر رضا نعمت الهی

مدیریت طرح توسعه فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۴

۰۹۱۲۴۱۹۰۲۰۵

Nematolahi [at] leca.ir

asari
مهندس شیدا عصاری

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۸

۰۹۱۲۳۴۱۰۸۱۶

assari [at] leca.ir

ardiyani
مهندس امیررضا اردیانیان

کارشناس فنی فروش و بازاریابی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۵

۰۹۱۲۳۳۶۸۱۰۳

Ardianyan [at] leca.ir

ahad
مهندس کاوه احد

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۵

k.ahad [at] leca.ir

goodarzi
مهندس معین گودرزی

کارشناس فنی فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۱

۰۹۳۵۳۴۸۷۱۴۴

goodarzi [at] leca.ir

karimi
مهندس علیرضا کریمی تابش

کارشناس فنی فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۵

۰۹۱۲۴۱۴۸۱۳۰

a.karimi [at] leca.ir

karbasi
آزاده کرباسی

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۹

۰۹۱۲۲۲۸۵۸۱۶

Azadeh [at] leca.ir

parpai
مهندس محمد پرپائی

مشاور فنی فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۸

۰۹۱۲۳۸۶۷۹۴۷

Parpaei [at] leca.ir

khankhaje
دکتر الناز خان خواجه

کارشناس فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۷

۰۹۳۶۲۲۴۱۹۹۷

elnaz [at] leca.ir

ebadi
مهندس افشین عبادی

کارشناس بازرگانی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۳

ebadi [at] leca.ir

khavarian
مهدیه خاوریان

کارشناس حسابداری فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۱

khavarian [at] leca.ir

shirmohamadloo
فرشته شیرمحمدلو

کارشناس حسابداری فروش

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۱۲

shirmohammadloo [at] leca.ir

واحد روابط عمومی

rezaei
آقای رهام رضایی

کارشناس روابط عمومی کارخانه لیکا

behnaz-noori
بهناز نوری

کارشناس روابط عمومی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۱

۰۹۱۲۰۷۱۴۷۹۹

b.noori [at] leca.ir

واحد شکایات

bahare-noori
بهاره نوری

واحد شکایات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۱

۰۹۱۲۶۸۸۸۱۳۷

noori [at] leca.ir

واحد تحویل کالا

dehkordi
مهندس مجید دهکردی

کارشناس تحویل محصول (دفتر مرکزی)

۰۲۱-۴۲۹۳۷۲۰۹

۰۹۱۲۳۷۹۰۹۹۸

f.dehkordi [at] leca.ir

ghamshelooei
امیر قمشلوئی شراهی

کارمند تحویل محصول (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۲۰

aghayan
محسن آقایان

کارمند تحویل محصول (کارخانه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۲۰

darvish
محمد درویش

کارمند تحویل محصول (کارگاه زاویه)

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۰۹

واحد کنترل کیفیت

mousavi
مهندس سیدمهدی موسوی

مدیریت مهندسی و کیفیت

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۲

Mahdi.mousavi [at] leca.ir

darvish
محمد درویش

سرپرست تولید کارگاه زاویه

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱- ۰۲۱

داخلی ۶۰۹

واحد تحقیق و توسعه

parsian
مهندس حسن پارسیان

کارشناس تحقیق و توسعه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۹

tizhoosh
مهندس فرزاد یوسف تیزهوش

کارشناس نظارت واحد طرح توسعه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۶

واحد معدن

eshghabadi
مهندس مرتضی عشق آبادی

مدیر بهره برداری منابع

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۹

واحد فنی

atar
مهندس وحید عطار

مدیر فنی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۳

v.attar [at] leca.ir

doregard
مهندس حجت دوره گرد

سرپرست برق

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۳۴

soori
مهندس سعید سوری

سرپرست کارگاه ساخت

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۶

soleimani
مهندس علیرضا سلیمانی فخر

سرپرست مکانیک

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۴

واحد تدارکات

tohidi
آقای رضا توحیدی

مدیریت تأمین و تدارکات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۲۲

واحد منابع انسانی

daei
مهندس حسین دائی

مدیریت اداری و منابع انسانی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۰۸

daei [at] leca.ir

afradi
مهندس رسول افرادی

سرپرست اداری و منابع انسانی کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۶

afradi [at] leca.ir

bahare-noori
بهاره نوری

کارشناس اداری و منابع انسانی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۱

noori [at] leca.ir

shojai
غلامرضا شجاعی

کارشناس اداری کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۰

modaresi
حسین مدرسی فرد

کارشناس اداری کارخانه

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۱۰

واحد مالی

alirezaei
بهاره علیرضایی

سرپرست حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۱۲

alirezaei [at] leca.ir

darbandi
پرشنگ غال دربندی

کارشناسی حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۵

darbandi [at] leca.ir

aghamali
عماد آقام علی

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۷

kamali
الهه کمالی

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۰۹

kamali [at] leca.ir

moslemdoost
سعیده مسلم دوست

کارشناس حسابداری مالی

۰۲۱-۴۲۹۳۷۱۲۰

واحد انفورماتیک و فناوری اطلاعات

dashti
مهندس امیر دشتی

کارشناس فناوری اطلاعات

۰۲۱-۴۲۹۳۷۳۱۱

gharagozloo
مهندس پویا قراگوزلو

کارشناس فناوری اطلاعات

۰۲۱-۴۲۹۲۷

داخلی ۳۲۱ و ۳۲۰

afradi
مهندس رسول افرادی

کارشناس فناوری اطلاعات

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۶

واحد انتظامات

آقای قنبر شقاقی

سرپرست انتظامات

 ۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

داخلی ۶۲۲

سید علیرضا معصومی بنکی

سرشیفت انتظامات

محمد علیمحمدی

سرشیفت انتظامات