دومین همایش بین المللی اجرای قوانین انرژی در ساختمان

شرکت لیکا حامی دومین همایش بین المللی اجرای قوانین انرژی در ساختمان. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱-۲۲۸۵۳۵۳۰ داخلی ۳ و داخلی فکس ۱۹۵

برنامه همايش اجرای قوانين انرژی در ساختمان