مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنفی تولید کنندگان محصولات سبک ساختمانی

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن صنفی توليدکنندگان محصولات سبک ساختمانی در روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۳۰ در سالن جامعه مهندسين مشاور واقع در تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره ۲۵ تشکيل گرديد. به موجب دستور جلسه مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده مبنی بر: انتخاب هيئت مديره انتخاب هيئت بازرسان آقايان مهندس…