شما اینجا هستید

بازدید کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان همدان از کارخانه لیکا

بازدید کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی استان همدان از خطوط تولیدی کارخانه تولید سبکدانه و بلوک رس منبسط شده. بلوک لیکا به عنوان یکی از عناصر اصلی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، توسط سازندگان، مهندسین ناظر و اعضای نظام مهندسی در ساخت و ساز ساختمان های این استان سردسیر بکار میرود.

بازدید مهندسان نظام مهندسی استان همدان از کارخانه لیکا بازدید مهندسان نظام مهندسی استان همدان از کارخانه لیکا
بازدید مهندسان نظام مهندسی استان همدان از کارخانه لیکا بازدید مهندسان نظام مهندسی استان همدان از کارخانه لیکا
بازدید مهندسان نظام مهندسی استان همدان از کارخانه لیکا بازدید مهندسان نظام مهندسی استان همدان از کارخانه لیکا

 

X