بتن هاي سبک سازه‌اي،‌بتن هايي هستند که عليرغم دارا بودن چگالي کمتر از ۱۸۰۰ کيلوگرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاري بيش از ۱۷ مگاپاسکال دارند.ساخت اين بتن ها صرفاً با استفاده از سبکدانه هاي مقاوم و سبک امکان پذير است. شرکت ليکا در سال ۱۳۸۵ با تغيير فرآوري موفق به توليد سبکدانه سازه‌اي در ايران شده است. جهت کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص با کارشناسان دفتر فني شرکت ليکا تماس حاصل فرمائيد.