آدرس دفتر مرکزی
تهران، خیابان دکتر بهشتی، پس از چهارراه پاشا، شماره ۱۸۱، کدپستی: ۱۵۳۳۶۶۶۴۹۱
تلفن دفتر مرکزی
۰۲۱-۴۲۹۲۷

۰۲۱-۴۲۹۳۷۰۰۰

پست الکترونیک
info@leca.ir
شماره تلفن های مستقیم

فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۵ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۵-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۳۲۵
حسابداری فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۲
تحویل کالا: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۹-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۳
فنی: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۳۲۵ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۵
دبیرخانه: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۱

تست

دفتر فروش مشهد: (۰۵۱)۳۷۲۹۴۲۸۰
دفتر فروش اصفهان: (تست)۳۲۳۶۶۱۱۴

آدرس کارخانه لیکا
استان مرکزی، شهرستان زرندیه، کیلومتر ۱۰۵ جاده قدیم تهران ساوه، بعد از پمپ بنزین ارس، جاده اختصاصی کارخانه لیکا
اطلاعات تماس

تلفن تماس:

 

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

۰۸۶۴-۵۲۲۲۱۵۵

مدیر کنترل کیفیت: داخلی ۶۱۲
انبار کارخانه: داخلی ۶۱۸
واحد اداری: داخلی ۶۱۰
واحد انتظامات: داخلی ۶۲۱

موقعیت کارخانه شرکت لیکا در نقشه
موقعیت دفتر مرکزی شرکت لیکا در نقشه

تماس با ما