ساختمان نوسا

فرهنگستان علوم و ادب

برج ۵۴ طبقه تهران

برج صبا

پروژه پالادیوم

برجهاي دو قلوي تهران

انبوه سازي مسکن شهر جديد پرديس

مجتمع مسکونی روما رزیدنس خیابان کامرانیه

ارگ تهران

مجتمع مسکونی پارک چناران - خیابان فرشته

پروژه کوروش

خانه گردان شریفی

برج نگار