ساختمان نوسا

فرهنگستان علوم و ادب

برج ۵۴ طبقه تهران

برج صبا

برجهاي دو قلوي تهران

شهرک غرب پرو شرکت ساختمانی عمران تکلار(ژالکه)

انبوه سازي مسکن شهر جديد پرديس

مجتمع مسکونی روما رزیدنس خیابان کامرانیه

ارگ تهران

مجتمع مسکونی پارک چناران - خیابان فرشته

پروژه کوروش

خانه گردان شریفی

برج نگار

پروژه پالادیوم