ماده مورد استفاده در مجسمه سازی باید دارای خصوصیت های مناسبی جهت فرم دادن باشد. بعلاوه کارپذیری و شکل پذیری باعث سهولت تراش و نهایتاً بالا رفتن کیفیت حجم تراشیده شده می‌باشد.بتن سبک لیکا و کلوخه لیکا یکی از موادی است که در عین پایداری قابلیت فرم پذیری مناسبی دارد. با استفاده از این مواد حجم ها و مجسمه های بسیار جالبی می‌توان ساخت.