• در صورت تمایل به همکاری در تمامی زمینه ها، در کارخانه شرکت لیکا واقع در مامونیه ساوه و همچنین در دفتر مرکزی واقع در شهر تهران، فرم زیر را پر نمایید.
  • مشخصات فردی

  • کمی در مورد خودتان توضیح دهید

  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc.