ارزیابی اقتصادی کاربرد لیکا در ساختمان
انتخاب مصالح و روش‌های اجرایی ساخت و ساز نیازمند شناخت دقیق ابزار و اهداف کار است. انتخاب روش‌های مدرن، ماشین آلات پیشرفته و مصالح ظریف‌تر الزاماً به معنی روش مناسب اقتصادی و فنی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل تأثیرگذار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین کننده سرنوشت یک روش یا فن‌آوری مشخص ساخت می‌باشند.
نتایج پروژه‌ها نشان داده است که بکارگیری مصالح نو بدون توجه به ویژگی‌ها و فرهنگ اجرایی آن سبب اتلاف مصالح و هزینه‌ می‌گردد. به عبارت دیگر تداخل ابزار و مصالح و فرهنگ‌های گوناگون کار باعث تشدید هزینه‌ها و کاهش کیفیت کار می‌گردد. هر چه انتخاب مصالح و فن‌آوری ساخت بر اساس دیدگاه مشخص‌تر و یک پارچه‌تری صورت گیرد نتیجة کار ارزان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

کاهش هزینه‌های سازه باربر:
استفاده از محصولات لیکا باعث کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی کل بار مرده ساختمان می‌گردد. اگر این کاهش وزن، قبل از مرحله طراحی دیده شود، باعث کاهش وزن بهینه سازه باربر می‌گردد. همچنین اگر بعد از طراحی و در مرحله اجرا محصولات لیکا بکار روند، باعث بالا رفتن ضریب اطمینان سازه شده که نواقص احتمالی مراحل اجرا را می‌پوشانند.

کاهش پرت مصالح ساختمانی:
کارپذیری بلوک‌های لیکا باعث می‌شود تا پرت مصالح سدرصدی وزن بار مرده ساختمان می‌گردد. اگر این کاهش وزن قبل از مرحله طراحی دیده شود، باعث کاهش و بهینه‌سازی وزن سازه باربر و کاهش میزان مصرف فولاد بتن و فولاد و افزایش عملکرد مناسب در زلزله می‌گردد همچنین باعث بالا رفتن ضریب اطمینان سازه می‌شود که نواقص احتمالی مراحل اجراء را می‌پوشاند.

کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی:
استفاده از محصولات لیکا باعث کاهش چشمگیر انرژی مصرفی جهت سرمایش و گرمایش ساختمان می‌شود که با توجه به حذف تدریجی یارانه‌های انرژی در کشور و محاسبه قیمت‌های واقعی باعث صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌های پرداختی می‌گردد.

کاهش هزینه‌های تأسیسات:
عایق بودن محصولات لیکا باعث می‌شود تا دستگاه‌های تأسیساتی با ظرفیت‌های گرمایشی و سرمایشی بهینه و مناسب و با قیمت کمتر خریداری شوند. همچنین باعث کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی در آینده ساختمان می‌گردد، که با توجه به پایه‌گذاری صعودی قیمت انرژی میزان صرفه‌‌جویی قابل محاسبه می‌باشد.

کاهش هزینه‌های نگهداری ساختمان:
محصولات لیکا بدلیل دوام و نداشتن اثرات تخریبی بر سایر اجزای ساختمان بخصوص تأسیسات نقش بسزایی در کاهش هزینه‌های نگهداری ساختمان دارند. علاوه بر آن بدلیل کارپذیری زیاد در صورت نیاز به انجام تعمیرات احتمالی، تخریب اجزا ساختمان بسیار محدود می‌شود.

کاهش هزینه فضای اشغال شده:
دیوار چینی با بلوک باعث کاهش فضاهای پرت داخلی ساختمان می‌گردد. چنانچه با استفاده از روش‌های دیگر دیوار چینی انجام شود(مانند دیوار ۲ جداره)، فضای مفید ساختمان کم می‌شود.

سرعت در اجرای کار:
با توجه به ابعاد و اشکال مختلف و مناسب بلوک‌های لیکا، سرعت اجرای کار بالاتر رفته و سرمایه تخصیص داده شده در بخش ساختمان به بازدهی زودتر می‌رسد. همچنین با توجه به ابعاد بزرگ‌تر بلوک لیکا نسبت به آجر و سفال اجرت دیوار بسیار کمتر می‌شود.