آدرس دفتر مرکزی
تهران، خیابان دکتر بهشتی، پس از چهارراه پاشا، شماره ۱۸۱، کدپستی: ۱۵۳۳۶۶۶۴۹۱
تلفن دفتر مرکزی

۰۲۱-۴۲۹۲۷

۰۲۱-۴۲۹۳۷۰۰۰

پست الکترونیک
info@leca.ir
آدرس کارخانه لیکا
استان مرکزی، شهرستان زرندیه، کیلومتر ۱۰۵ جاده قدیم تهران ساوه، بعد از پمپ بنزین ارس، جاده اختصاصی کارخانه لیکا
اطلاعات تماس

تلفن تماس:

 

۶ الی ۴۲۹۳۷۵۰۱-۰۲۱

۰۸۶۴-۵۲۲۲۱۵۵

مدیر کنترل کیفیت: داخلی ۶۱۲
مدیر کارخانه: داخلی ۶۱۱
انبار کارخانه: داخلی ۶۱۸
واحد اداری: داخلی ۶۱۰
واحد انتظامات: داخلی ۶۲۱

شماره تلفن های مستقیم

فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۵ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۴-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۸
حسابداری فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۲
تحویل کالا: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۹-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۲
فنی: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۴
دبیرخانه: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۲

دفاتر فروش شهرستان

دفتر فروش مشهد: (۰۵۱)۳۷۲۹۴۲۸۰
دفتر فروش اصفهان: (۰۳۱)۳۲۳۶۶۱۱۴

کارخانه

دفتر مرکزی

تماس با ما