آدرس دفتر مرکزی
تهران، خیابان دکتر بهشتی، پس از چهارراه پاشا، شماره ۱۸۱، کدپستی: ۱۵۳۳۶۶۶۴۹۱
تلفن دفتر مرکزی
021-42927
پست الکترونیک
info@leca.ir
آدرس کارخانه لیکا
استان مرکزی، شهرستان زرندیه، کیلومتر ۱۰۵ جاده قدیم تهران ساوه، بعد از پمپ بنزین ارس، جاده اختصاصی کارخانه لیکا
اطلاعات تماس

تلفن تماس:  ۰۸۶۴-۵۲۲۲۱۵۵
مدیر کنترل کیفیت:  داخلی ۶۱۲
مدیر کارخانه:  داخلی ۶۱۱
انبار کارخانه: داخلی ۶۱۸
واحد اداری:  داخلی ۶۱۰
واحد انتظامات: داخلی ۶۲۱

شماره تلفن های مستقیم

فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۵ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۴-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۸
حسابداری فروش: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۲
تحویل کالا: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۹-(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۲
فنی: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۱۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۲۰۴
دبیرخانه: (۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۱ -(۰۲۱)۴۲۹۳۷۱۰۲

دفاتر فروش شهرستان

دفتر فروش مشهد: (۰۵۱)۳۷۲۹۴۲۸۰
دفتر فروش اصفهان: (۰۳۱)۳۲۳۶۶۱۱۴

کارخانه

دفتر مرکزی

تماس با ما