تاییدیه ها و گواهی نامه ها

استانداردهای کسب شده :

بیش از ده سال، شاخصه‌های کیفی، ایمنی و زیست محیطی، توسط نیروی انسانی متخصص و کارآمد شرکت لیکا، مدنظر بوده و رعایت می‌گردید، به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب گواهی‌نامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و اولین گواهی‌نامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، در تولید قطعات بتنی شدند.
این تلاش همچنان ادامه داشته و بهبود نیز خواهد یافت. گواهی‌نامه‌های ملی و بین‌المللی دریافت شده تاکنون:

 1.  نشان استاندارد ایران برای بلوک- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 2.  نشان استاندارد ایران برای پوکه صنعتی- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 3.  گواهی‌نامه فنی محصول برای بلوک‌های ۸، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و سه جداره و دو جداره سه سوراخه – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 4.  گواهی‌نامه فنی محصول برای ملات‌ – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 5. گواهی‌نامه فنی محصول برای سبکدانه لیکا – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 6.  استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت- ISO 9001:2015
 7.  استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت زیست محیطی- ISO 14001:2015
 8.  استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی- ISO 45001:2018
 9. استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه بر مبنای ISO / IEC 17025
 10.  گواهی‌نامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 11. پروانه تحقیق و توسعه- وزارت صنایع و معادن ایران
 12.  استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت در رسیدگی به شکایات مشتریان- ISO 10002:2018