شما اینجا هستید

بازدید دوره ای اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ازکارخانجات تولید مصالح ساختمانی استاندارد

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت : در راستا ی بالارفتن سطح علمی و آشنایی اعضاء با مصالح ساختمانی استاندارد بازدیدهای دوره های ازکارخانجات تولیدی ترتیب داده شده است...
ادامه مطلب

X