شما اینجا هستید

دانه کشاورزی

لیکا پون دارای مزایای بی شماری می باشد که از آن جمله می توان به موارد مهم زیر اشاره نمود:

1. جایگزین مناسب خاک
2. ذخیره سازی آب توسط لیکا پون
3. تهویه ریشه به نحو مطلوب
4. زیبایی ظاهر لیکا پون در مقایسه با خاک
5. عدم نیاز به زیر گلدانی در گلدانهای آپارتمانی
6. عاری از هر نوع آفات و بیماریها

 

X