• در صورت تمایل به همکاری با شرکت لیکا در زمینه بازاریابی، فرم زیر را پر نمایید.
  • مشخصات فردی

  • کمی در مورد خودتان توضیح دهید

  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doc.